Ag 1 risico 3

De term "arteriële hypertensie", "arteriële hypertensie" verwijst naar het syndroom van hoge bloeddruk (BP) bij hypertensie en symptomatische arteriële hypertensie.

Benadrukt moet worden dat er praktisch geen semantisch verschil is in de termen "hypertensie" en "hypertensie". Zoals volgt uit de etymologie, hyper - uit het Grieks. hierboven, een voorvoegsel dat een overschrijding van de norm aangeeft; tensio - van lat. - Spanning; tonos - uit het Grieks. - Spanning. De termen "hypertensie" en "hypertensie" betekenen dus in wezen hetzelfde - "overspanning".

Historisch gezien (sinds G.F. Lang) is gebleken dat de term "hypertensie" en dus "arteriële hypertensie" in Rusland wordt gebruikt, de term "arteriële hypertensie" wordt in buitenlandse literatuur gebruikt.

Met hypertensie (GB) wordt een chronisch voorkomende ziekte bedoeld, waarvan de belangrijkste manifestatie het arteriële hypertensiesyndroom is, niet geassocieerd met de aanwezigheid van pathologische processen waarbij de stijging van de bloeddruk (BP) te wijten is aan bekende, in veel gevallen geëlimineerde, oorzaken ("symptomatische arteriële hypertensie") (GFCF-aanbevelingen, 2004).

Hypertensie classificatie

I. Stadia van hypertensie:

 • Hypertensie (GB) stadium I suggereert de afwezigheid van veranderingen in de "doelorganen".
 • Stadium II hypertensie (GB) wordt vastgesteld in aanwezigheid van veranderingen van een of meer "doelorganen".
 • Stadium III-hypertensie (GB) wordt vastgesteld in aanwezigheid van geassocieerde klinische aandoeningen.

II. Graden van arteriële hypertensie:

De graden van arteriële hypertensie (bloeddruk) worden weergegeven in tabel 1. Als de waarden van systolische bloeddruk (BP) en diastolische bloeddruk (BP) in verschillende categorieën vallen, wordt een hogere mate van hypertensie (AH) vastgesteld. Het meest nauwkeurig is dat de mate van arteriële hypertensie (AH) kan worden vastgesteld in het geval van een nieuw gediagnosticeerde arteriële hypertensie (AH) en bij patiënten die geen antihypertensiva gebruiken.

Tafel nummer 1. Definitie en classificatie van bloeddruk (BP) -niveaus (mmHg)

De classificatie wordt gepresenteerd vóór 2017 en na 2017 (tussen haakjes)
Bloeddrukcategorieën (BP)Systolische bloeddruk (BP)Diastolische bloeddruk (BP)
Optimale bloeddruk= 180 (> = 160 *)> = 110 (> = 100 *)
Geïsoleerde systolische hypertensie> = 140* - nieuwe classificatie van de mate van hypertensie vanaf 2017 (ACC / AHA Hypertension Guidelines).

III. Risicostratificatiecriteria voor hypertensiepatiënten:

I. Risicofactoren:

een basis:
- mannen> 55 jaar 65 jaar
- roken.

b) Dyslipidemie
OXS> 6,5 mmol / L (250 mg / dl)
HPSLP> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
HSLVP 102 cm voor mannen of> 88 cm voor vrouwen

d) C-reactief proteïne:
> 1 mg / dl)

f) Extra risicofactoren die de prognose van een patiënt met arteriële hypertensie (AH) negatief beïnvloeden:
- Glucosetolerantiestoornis
- Sedentaire levensstijl
- Verhoogd fibrinogeen

g) Diabetes mellitus:
- Nuchtere bloedglucose> 7 mmol / L (126 mg / dL)
- Bloedglucose na het eten of 2 uur na inname van 75 g glucose> 11 mmol / l (198 mg / dl)

II. Het verslaan van doelorganen (hypertensie stadium 2):

a) Linkerventrikelhypertrofie:
ECG: Sokolov-Lyon-bord> 38 mm;
Cornell-product> 2440 mm x ms;
Echocardiografie: LVMI> 125 g / m2 voor mannen en> 110 g / m2 voor vrouwen
Borst Rg - Cardio-thoracale index> 50%

b) echografische tekenen van verdikking van de arteriële wand (halsslagader intima-media laagdikte> 0,9 mm) of atherosclerotische plaques

c) Een lichte stijging van serumcreatinine 115-133 μmol / l (1,3-1,5 mg / dl) voor mannen of 107-124 μmol / l (1,2-1,4 mg / dl) voor vrouwen

g) Microalbuminurie: 30-300 mg / dag; urine albumine / creatinine ratio> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) voor mannen en> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) voor vrouwen

III. Bijbehorende (bijkomende) klinische aandoeningen (hypertensie stadium 3)

een basis:
- mannen> 55 jaar 65 jaar
- roken

b) Dyslipidemie:
OXS> 6,5 mmol / L (> 250 mg / dL)
of HLDPL> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
of HPSLP 102 cm voor mannen of> 88 cm voor vrouwen

d) C-reactief proteïne:
> 1 mg / dl)

f) Extra risicofactoren die de prognose van een patiënt met arteriële hypertensie (AH) negatief beïnvloeden:
- Glucosetolerantiestoornis
- Sedentaire levensstijl
- Verhoogd fibrinogeen

g) Linkerventrikelhypertrofie
ECG: Sokolov-Lyon-bord> 38 mm;
Cornell-product> 2440 mm x ms;
Echocardiografie: LVMI> 125 g / m2 voor mannen en> 110 g / m2 voor vrouwen
Borst Rg - Cardio-thoracale index> 50%

h) echografische tekenen van verdikking van de arteriële wand (halsslagader intima-media laagdikte> 0,9 mm) of atherosclerotische plaques

i) Een lichte stijging van serumcreatinine 115-133 μmol / l (1,3-1,5 mg / dl) voor mannen of 107-124 μmol / l (1,2-1,4 mg / dl) voor vrouwen

j) Microalbuminurie: 30-300 mg / dag; urine albumine / creatinine ratio> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) voor mannen en> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) voor vrouwen

l) Cerebrovasculaire ziekte:
Ischemische beroerte
Hemorragische beroerte
Voorbijgaand cerebrovasculair accident

m) Hartziekte:
Myocardinfarct
Angina pectoris
Coronaire revascularisatie
Congestief hartfalen

m) Nierziekte:
Diabetische nefropathie
Nierfalen (serumcreatinine> 133 μmol / l (> 5 mg / dl) voor mannen of> 124 μmol / l (> 1,4 mg / dl) voor vrouwen
Proteïnurie (> 300 mg / dag)

o) Perifere aderziekte:
Exfoliërend aorta-aneurysma
Symptomatische schade aan perifere slagaders

p) Hypertensieve retinopathie:
Bloedingen of exsudaten
Oedeem van de oogzenuw

Tafel nr.3. Risicostratificatie van patiënten met arteriële hypertensie (AH)

Afkortingen in onderstaande tabel:
HP - laag risico,
SD - matig risico,
Zon - hoog risico.

Andere risicofactoren (RF)Hoog tarief-
lijnzaad
130-139 / 85 - 89
1e graads hypertensie
140-159 / 90 - 99
Hypertensie 2 graden
160-179 / 100-109
AG 3 graden
> 180/110
Nee
HPUrBP
1-2 FRHPUrUrHeel BP
> 3 RF of orgaanschade of diabetesBPBPBPHeel BP
Verenigingen-
klinische aandoeningen
Heel BPHeel BPHeel BPHeel BP

Afkortingen in bovenstaande tabel:
HP - laag risico op hypertensie,
SD - matig risico op hypertensie,
Zon - hoog risico op hypertensie.

Stadia van hypertensie: 3, 2, 1 en 4, mate van risico

Onder het stadium van hypertensie is het gebruikelijk om bepaalde veranderingen te begrijpen die optreden in de inwendige organen naarmate de ziekte voortschrijdt. Er zijn in totaal 3 fasen, waarbij de eerste het gemakkelijkst is en de derde het maximum.

Stadia van hypertensie en doelorganen

Om het gefaseerde beloop van hypertensie te begrijpen, moet u eerst de term 'doelorganen' begrijpen. Wat het is? Dit zijn de organen die voornamelijk lijden aan een aanhoudende stijging van de bloeddruk (bloeddruk).

Aderen. Als de bloeddruk van binnenuit op de vaatwand stijgt, wordt er een cascade van pathologische structurele veranderingen in gelanceerd. Bindweefsel groeit, het vat verliest zijn elasticiteit, wordt hard en onverzettelijk, het lumen versmalt. Deze veranderingen leiden tot een schending van de bloedtoevoer naar alle organen en weefsels.

Het is onmogelijk om de behandeling uit te voeren op advies van vrienden of familieleden die een soort bloeddrukverlagende behandeling krijgen. De therapie wordt voor elke individuele patiënt afzonderlijk uitgevoerd..

Een hart. Tijdens een aanhoudende stijging van de bloeddruk wordt de pompfunctie van het hart moeilijker. Er is veel kracht nodig om bloed door het vaatbed te duwen, daarom worden de wanden van het hart na verloop van tijd dikker en worden de kamers vervormd. Linkerventrikel myocardiale hypertrofie ontwikkelt zich, de zogenaamde hypertonische hartvormen.

De nieren. Lang bestaande hypertensie heeft een destructieve invloed op de plassen, wat bijdraagt ​​aan het optreden van hypertensieve nefropathie. Het manifesteert zich door degeneratieve veranderingen in de bloedvaten van de nieren, schade aan de niertubuli, de dood van nefronen en een afname van organen. Dienovereenkomstig is de functionele activiteit van de nieren verminderd.

Hersenen. Met een systematische verhoging van de bloeddruk tot hoge aantallen, lijden bloedvaten, wat leidt tot ondervoeding van de weefsels van het centrale zenuwstelsel, het verschijnen in het hersenweefsel van zones met onvoldoende bloedtoevoer.

Ogen. Bij patiënten die lijden aan hypertensie, een afname van de gezichtsscherpte, een vernauwing van het gezichtsveld, een schending van de kleurreproductie, flikkerende vliegen voor de ogen en een slechter zicht in de schemering. Vaak veroorzaakt een systematische verhoging van de bloeddruk netvliesloslating.

Stadia van hypertensie

Hypertensie van de 1e fase, ongeacht het aantal bloeddruk, wordt gekenmerkt door de afwezigheid van schade aan doelorganen. Bovendien zijn er niet alleen geen symptomen van schade aan bloedvaten, hartweefsels of bijvoorbeeld de hersenen, maar ook geen laboratoriumverschuivingen in de analyses. Instrumenteel worden ook geen veranderingen in doelorganen geregistreerd..

Bij hypertensie van stadium 2 worden een of meer doelorganen aangetast en zijn er geen klinische manifestaties (dat wil zeggen, de patiënt maakt zich geen zorgen). Microalbuminurie (het verschijnen van kleine doses eiwit in de urine) duidt bijvoorbeeld op schade aan de nieren en linkerventrikel myocardiale hypertrofie duidt op veranderingen in hartweefsels.

Als het stadium van de ziekte wordt bepaald door de betrokkenheid van doelorganen bij het pathologische proces, dan wordt bij het berekenen van het risico bovendien rekening gehouden met de bestaande provocateurs en bijkomende ziekten van de bloedvaten en het hart.

Voor stadium 3 hypertensie is de aanwezigheid van een expliciet klinisch beeld van de betrokkenheid van een of meer doelorganen bij het pathologische proces kenmerkend.

De onderstaande tabel toont tekenen van schade aan doelorganen specifiek voor fase 3.

Trombose, embolie van het perifere bloedvat, de vorming van aneurysma's

Retinale bloeding, loslaten van het netvlies, beschadiging van de optische zenuwschijf

Vasculaire dementie, voorbijgaande ischemische aanval, acute herseninfarct, discirculatoire encefalopathie

In sommige bronnen is er een classificatie waarin stadium 4 hypertensie afzonderlijk wordt onderscheiden. In feite bestaat het vierde stadium van hypertensie niet. De definitie van de 3-traps hypertensie werd in 1993 voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie en is tot op heden aanvaard in de huisartsgeneeskunde. De drietrapsclassificatie van de ziekte wordt afzonderlijk gegeven in de aanbevelingen voor de behandeling, diagnose en preventie van primaire arteriële hypertensie die zijn uitgegeven door experts van de All-Russian Society of Cardiology in 2001. Het vierde stadium van de ziekte ontbreekt ook in deze classificatie.

Risicograad

Ondanks het feit dat het concept van het stadium van hypertensie tot op de dag van vandaag actief wordt gebruikt in de Russische cardiologie, vervangt de nieuwste classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie het eigenlijk door een definitie van cardiovasculair risico.

De term "risico" in de context van hypertensie wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid van cardiovasculair overlijden, myocardinfarct of acute herseninfarct in de komende 10 jaar aan te duiden.

Bij patiënten met hypertensie, een afname van de gezichtsscherpte, een vernauwing van het gezichtsveld, een schending van de kleurreproductie, flikkerende vliegen voor de ogen, verslechterd zicht in de schemering.

Als het stadium van de ziekte wordt bepaald door de betrokkenheid van doelorganen bij het pathologische proces, dan wordt bij het berekenen van het risico bovendien rekening gehouden met de bestaande provocateurs en bijkomende ziekten van de bloedvaten en het hart.

Totale risiconiveaus - 4: van 1, minimaal tot 4, zeer hoog.

Een van de belangrijkste elementen bij het bepalen van de prognose is de aanwezigheid van risicofactoren bij de patiënt..

De belangrijkste risicofactoren die het beloop van hypertensie verergeren en de prognose verergeren, zijn onder meer:

 1. Roken. Sommige chemische verbindingen waaruit tabaksrook bestaat en in de systemische circulatie terechtkomen, schakelen baroceptoren uit. Deze sensoren bevinden zich in de vaten en lezen informatie over de drukwaarde. Bij rokende patiënten komt dus onjuiste informatie over de druk in het arteriële bed het centrum van de vasculaire regulatie binnen.
 2. Alcohol misbruik.
 3. Obesitas. Bij patiënten met overmatig overgewicht wordt een gemiddelde verhoging van de bloeddruk met 10 mm Hg geregistreerd. Kunst. voor elke extra 10 kg.
 4. Belaste erfelijkheid met betrekking tot de aanwezigheid van hart- en vaatziekten bij naaste familieleden.
 5. Leeftijd ouder dan 55.
 6. Mannelijk geslacht. Talrijke studies hebben aangetoond dat mannen meer vatbaar zijn voor hypertensie en de ontwikkeling van verschillende complicaties..
 7. De concentratie cholesterol in plasma is meer dan 6,5 mmol / L. Met het verhoogde niveau vormen zich cholesterolplaques in de bloedvaten, waardoor het lumen van de bloedvaten wordt vernauwd en de elasticiteit van de vaatwand aanzienlijk wordt verminderd.
 8. Diabetes.
 9. Glucosetolerantiestoornis.
 10. Sedentaire levensstijl. Bij condities van fysieke inactiviteit ervaart het cardiovasculaire systeem geen stress, wat het extreem kwetsbaar maakt voor een verhoging van de bloeddruk bij hypertensie.
 11. Systematisch verbruik van overtollig natriumchloride. Dit leidt tot vochtretentie, een toename van het volume van circulerend bloed en de overmatige druk op de wanden van bloedvaten van binnenuit. De norm voor NaCl-consumptie voor patiënten met hypertensie mag niet hoger zijn dan 5 g per dag (1 theelepel zonder top).
 12. Chronische stress of mentale stress.

Met een systematische verhoging van de bloeddruk tot hoge aantallen, lijden bloedvaten, wat leidt tot ondervoeding van de weefsels van het centrale zenuwstelsel, het verschijnen in het hersenweefsel van zones met onvoldoende bloedtoevoer.

Gezien deze factoren wordt het risico op hypertensie als volgt bepaald:

 • er zijn geen risicofactoren, doelorganen zijn niet betrokken bij het pathologische proces, bloeddrukwaarden variëren van 140–159 / 90–99 mm Hg. St - risico 1, minimaal;
 • risico 2 (matig) wordt vastgesteld met een systolische druk van 160 tot 179 mm Hg. Art., Diastolisch - van 100 tot 110 en in aanwezigheid van 1-2 risicofactoren;
 • een hoog risico van 3 wordt gediagnosticeerd bij alle patiënten met een derde graad van hypertensie, als er geen schade is aan de doelorganen en bij patiënten met een ziekte van 1 en 2 met schade aan de doelorganen, de aanwezigheid van diabetes mellitus of 3 of meer risicofactoren;
 • zeer hoog risico 4 zijn patiënten met bijkomende hart- en / of bloedvaten (ongeacht het aantal bloeddruk), evenals alle dragers van de derde graad van hypertensie, behalve patiënten zonder risicofactoren en pathologieën van de doelorganen.

Afhankelijk van de mate van risico voor elke individuele patiënt wordt de kans op het ontwikkelen van een acute vasculaire catastrofe in de vorm van een beroerte of hartaanval in de komende 10 jaar bepaald:

 • met een minimaal risico is deze kans niet groter dan 15%;
 • met matig - een beroerte of hartaanval ontwikkelt zich in ongeveer 20% van de gevallen;
 • hoog risico omvat de vorming van complicaties in 25-30% van de gevallen;
 • bij een zeer hoog risico wordt hypertensie gecompliceerd door een acuut cerebrovasculair accident of een hartaanval in 3 van de 10 gevallen of meer.

De principes van behandeling van hypertensie, afhankelijk van het stadium en het risico

Afhankelijk van de toestand van de doelorganen, de aanwezigheid van specifieke risicofactoren, evenals bijkomende ziekten, wordt de behandelingstactiek bepaald en worden optimale combinaties van geneesmiddelen geselecteerd.

Tijdens een aanhoudende stijging van de bloeddruk wordt de pompfunctie van het hart moeilijker. Linkerventrikel myocardiale hypertrofie ontwikkelt zich, de zogenaamde hypertonische hartvormen.

In het beginstadium van hypertensie begint de therapie met veranderingen in levensstijl en het elimineren van risicofactoren:

 • stoppen met roken;
 • alcoholgebruik minimaliseren;
 • dieetcorrectie (vermindering van de hoeveelheid geconsumeerd zout tot 5 g per dag, het verwijderen van gekruid voedsel, intense kruiden, vet voedsel, gerookt voedsel, enz. uit het dieet);
 • normalisatie van de psycho-emotionele achtergrond;
 • herstel van een volledig slaap- en waakzaamheidsregime;
 • de introductie van gedoseerde fysieke activiteit;
 • therapie van bijkomende chronische ziekten die het beloop van hypertensie verergeren.

Farmacotherapie voor het goedaardige beloop van hypertensie wordt geïmplementeerd met behulp van vijf hoofdgroepen van geneesmiddelen:

Alle medicijnen uit deze groepen worden gebruikt als monotherapie (één medicijn) in het eerste stadium van de ziekte, in het tweede en derde stadium - in verschillende combinaties.

Afhankelijk van de nederlaag van bepaalde doelorganen en de aanwezigheid van risicofactoren, wordt het aanbevolen om geneesmiddelen met specifieke kenmerken uit bepaalde groepen te kiezen met officiële farmacotherapie-normen. Bij nierziekte hebben bijvoorbeeld angiotensine-converterende enzymremmers of angiotensine-receptorblokkers de voorkeur. En met gelijktijdige atriale fibrillatie - bètablokkers of niet-dihydropyridine AK.

Als de bloeddruk van binnenuit op de vaatwand stijgt, wordt er een cascade van pathologische structurele veranderingen in gelanceerd. Bindweefsel groeit, het vat verliest elasticiteit, wordt hard en onverzettelijk, het lumen versmalt.

Het is om deze reden dat het onmogelijk is om een ​​behandeling uit te voeren op advies van vrienden of familieleden die een soort antihypertensieve behandeling krijgen. De therapie wordt voor elke individuele patiënt afzonderlijk uitgevoerd..

Video

We bieden u de mogelijkheid om een ​​video over het onderwerp van het artikel te bekijken.

De diagnose van hypertensie 3 graden risico 4 - wat is het?

Als bij een patiënt de diagnose hypertensie graad 3 wordt gesteld, is risico 4 - wat is dat? Deze vorm van de ziekte is het gevaarlijkst, omdat het veel doelorganen aantast. Bij een dergelijke diagnose is het uiterst belangrijk om adequate medicatie uit te voeren en een geschikte levensstijl te leiden.

Pathologie classificatie

Deze ziekte van het cardiovasculaire systeem heeft een vrij complexe gradatie, afhankelijk van het niveau van de bloeddruk (BP), de ernst en aard van de cursus en complicaties. De diagnose van graad 3 hypertensie wordt gesteld wanneer de patiënt een systolische (boven) druk van 180 en diastolische (onder) - 100 mmHg heeft.

Ter vergelijking: bij hypertensie van de 2e graad, variëren de tonometerwaarden van 160 tot 179 voor de hoge bloeddruk en van 100 tot 109 mmHg voor de lagere bloeddruk. Patiënten met langdurige hypertensie van graad 2 hebben een hoog risico op de overgang naar de gevaarlijkste - graad 3.

Met deze vorm van pathologie worden de interne organen en systemen van het lichaam aangetast. De eerste doelen van hypertensie, die met recht de stilletjes sluipende stille moordenaar wordt genoemd, zijn vaker de nieren, het netvlies van het oog, de longen en de alvleesklier. De toestand van de patiënt verslechtert aanzienlijk als hypertensie wordt gecompliceerd door atherosclerose.

Bovendien zorgt de classificatie van hypertensie voor de gradatie van de ziekte door risicogroepen:

 • risico 1 (laag);
 • risico 2 (gemiddeld);
 • risico 3 (hoog);
 • risico 4 (zeer hoog).

Doelorganen beginnen te worden beïnvloed bij hypertensie risicogroepen van 3 graden 3. Hoge bloeddruk heeft meestal een vernietigend effect, voornamelijk op een van hen. Afhankelijk hiervan worden nier-, hart- en hersentypes van hypertensie onderscheiden. De kwaadaardige vorm van de ziekte wordt vooral onderscheiden wanneer de stijging van de bloeddruk met een alarmerend tempo toeneemt.

Het vaststellen van de mate en het risico van hypertensie is noodzakelijk om geneesmiddelen die de bloeddruk voor de patiënt verlagen, correct te selecteren en hun doseringen te bepalen. Hij moet dergelijke medicijnen immers levenslang innemen. Als de behandelende arts onvoldoende therapie uitvoert, is dit beladen met hypertensieve crises, die als gevolg van ultrahoge bloeddrukwaarden ernstige gevolgen kunnen hebben.

Ziekte-complicaties

Hypertensieve crises zijn een formidabel fenomeen, dat vaak gepaard gaat met graad 3 hypertensie met een risico van 4. Het gaat niet alleen om ernstige externe manifestaties als acute hartpijn, spraakstoornissen, bewustzijnsverlies. Bij elke hypertensieve crisis in het lichaam verschijnen er nieuwe pathologische veranderingen die snel vooruitgaan en het menselijk leven bedreigen..

Hypertensie 3 graden risico 4 - een vorm van de ziekte waarbij dergelijke complicaties optreden:

 • onomkeerbare veranderingen in het hart (ritmestoornissen, ruis, linkerventrikelhypertrofie, enz.), leidend tot hartastma, acuut hartfalen;
 • myocardinfarct;
 • nierfalen;
 • aortadissectie, bloeding (interne bloeding);
 • netvliesdystrofie, optische atrofie, gedeeltelijke of volledige blindheid;
 • longoedeem;
 • beroerte;
 • persoonlijkheidsdegradatie, dementie (dementie).

Een handicap met graad 3 hypertensie is een echt dreigend vooruitzicht, aangezien naarmate de ziekte voortschrijdt en de patiënt zijn arbeidsvermogen verliest, het voor hem steeds moeilijker wordt om zichzelf te dienen. Afhankelijk van de ernst van de aandoening, kan aan de patiënt een groep met 2 of 1 handicaps worden toegewezen. De patiënt ligt in de apotheek en heeft periodiek een sanatoriumbehandeling nodig.

Oorzaken en tekenen van de ziekte

Het feit van de aanwezigheid van hypertensie van graad 3 geeft welsprekend aan dat de ziekte duidelijk wordt verwaarloosd. De patiënt werd ofwel slecht behandeld, ofwel werd de behandeling in eerdere stadia van de ziekte lichtzinnig afgewezen. Helaas zijn gevallen waarin patiënten symptomen negeren die erop wijzen dat ze arteriële hypertensie ontwikkelen verre van single.

Bovendien vordert de ziekte bij dergelijke patiënten gestaag als ongunstige factoren van invloed zijn op:

 • overgewicht;
 • passieve levensstijl;
 • leeftijd na 40 jaar;
 • frequente blootstelling aan stress;
 • alcoholmisbruik, roken;
 • erfelijke aanleg.

Bij hypertensie graad 3 escaleert pathologie van risico 3 meestal snel tot risico 4. De volgende pijnlijke symptomen worden permanente "levenspartners":

 • scherpe, vaak ongemotiveerde bloeddrukstijgingen;
 • ernstige hoofdpijn;
 • acute pijn in het hart;
 • "Vliegen", donker in de ogen;
 • duizeligheid, slechte coördinatie van bewegingen;
 • tachycardie (hartkloppingen);
 • slapeloosheid;
 • geheugenstoornis;
 • gedeeltelijk verlies van gevoel in de tenen, handen;
 • zwelling van het gezicht, ledematen.

Al deze symptomen zijn het gevolg van een pathologische bloeddruk boven 180 mmHg. Vaak bij hypertensie 3 stadia met een risico op 4 hypertensieve crises. Ze zijn bijzonder moeilijk. Tijdens dergelijke aanvallen wordt de patiënt overweldigd door acute symptomen van de ziekte, waaronder bewustzijnsverlies.

Hypertensie tijdens de zwangerschap

Het dragen van een kind door een moeder die ernstig ziek is met hypertensie, wordt geassocieerd met een hoog risico op gestosis - een storing van vitale organen, vooral de bloedsomloop. Een dergelijke complicatie is voor haar beladen met nierfalen, longoedeem, loslaten van het netvlies en zelfs een verminderde hersenfunctie. En de foetus met vasospasme wordt bedreigd door hypoxie (zuurstofgebrek, verstikking), misvormingen, doodgeboorte.

Wanneer de zwangerschap verloopt tegen een achtergrond van hypertensie, bemoeilijkt de gestosis de periode van het krijgen van een kind bij ongeveer elke tweede vrouw. In dit geval stijgt de bloeddruk in de regel nog meer, het is veel erger gereguleerd door antihypertensiva. Nieren lijden, zwelling verschijnt, proteïne wordt aangetroffen in bloed en urine.

In dit opzicht zijn er 3 risicogroepen:

 1. Een succesvolle zwangerschap is mogelijk bij primaire hypertensie, graad I, als het in de vroege stadia een hypotensief effect geeft.
 2. Zwangerschap is voorwaardelijk acceptabel bij vrouwen met graad I en II hypertensie, op voorwaarde dat het geen hypotensief effect heeft in het eerste trimester.
 3. Zwangerschap is absoluut gecontra-indiceerd als hypertensie optreedt in matige, ernstige of kwaadaardige vorm..

Behandeling van ziekten

Hoe hypertensie van graad 3 behandelen met een risico van 4? Om mogelijke complicaties te voorkomen of op zijn minst te vertragen, is het noodzakelijk om strikt te voldoen aan alle aanbevelingen van een therapeut, cardioloog, neuroloog, oogarts. Het is uiterst belangrijk om regelmatig medicijnen voor hypertensie te nemen in doseringen die door uw arts zijn voorgeschreven..

Bovendien moet de patiënt:

 • de inname van zout en vloeistoffen aanzienlijk verminderen;
 • houd u aan een licht, uitgebalanceerd dieet met een overheersing van groenten, fruit;
 • weiger alcohol, nicotine, sterke thee, koffie;
 • een matig actieve levensstijl leiden met krachtige fysieke activiteit;
 • lichaamsgewicht optimaliseren;
 • vermijd ernstige stress, depressie.

Bij graad 3 hypertensie met een risico van 4, langdurige antihypertensiva, worden diuretica meestal voorgeschreven om de bloeddruk te verlagen. Om de aandoening veroorzaakt door hartfalen te verlichten, helpen nitraten. Nootropica in combinatie met vitamine-minerale complexen normaliseren de hersencirculatie.

Je kunt ook folkremedies verbinden: bietensap, tincturen van meidoorn, valeriaan en vinca. Verlaag heel snel de bloeddrukcompressen van 5% azijn op de hielen. Stadium 3 hypertensie met een risico van 4 - ernstige pathologie. Maar met een adequate behandeling kunt u een redelijk hoge levenskwaliteit behouden.

--> Medische en sociale expertise ->

-->
Mijn artikelen [3]
Medisch en sociaal onderzoek voor bepaalde ziekten [170]

Log in met uID

catalogus van artikelen

Medisch en sociaal onderzoek voor hypertensie (arteriële hypertensie).

Arteriële hypertensie (AH) - een stabiele stijging van de systolische bloeddruk (SBP) van meer dan 140 mm RT. Kunst. en / of diastolische bloeddruk (DBP) van meer dan 90 mm Hg. st.

Epidemiologie. De prevalentie van hypertensie is ongeveer 20% in de algemene bevolking. Op de leeftijd van 60 jaar komt hypertensie vaker voor bij mannen, na 60 jaar - bij vrouwen. Volgens het WHO-expertcomité (1996) bedraagt ​​het aantal postmenopauzale vrouwen in de wereld 427 miljoen en heeft ongeveer 50% van hen last van hypertensie. Hypertensie (GB) is goed voor 90-92% van alle gevallen van hypertensie.

Etiologie en pathogenese. De primaire oorzaak van hypertensie is niet vastgesteld. AH kan ontstaan ​​door de interactie van een aantal factoren: overmatige zoutinname, alcoholmisbruik, stress, lichamelijke inactiviteit, verminderde vet- en koolhydraatstofwisseling (obesitas, diabetes mellitus), nadelige erfelijkheid. Genetisch bepaalde factoren en aandoeningen worden veroorzaakt door mutaties van verschillende genen. Mutaties van het angiotensinogene gen, B-subeenheden van amyloïd-gevoelige natriumkanalen van het nierepitheel, mutaties die leiden tot ectopische depressie van het aldosteronsynthase-enzym en erfelijk hyperaldosteronisme van het eerste type of aldosteronisme veroorzaken, gecorrigeerde glucocorticoïdgenese en renale ziekte komen het meest voor. lithium- en natriumwaterstof-antitransport, endotheline-systeem, kallikreïne-kinine, dopamine en andere monoaminesystemen.

Classificatie.

Essentiële (primaire) hypertensie - verhoogde bloeddruk als gevolg van verstoring van de systemen die de normale bloeddruk reguleren, bij gebrek aan een primaire reden voor de verhoging ervan.
Secundaire hypertensie (symptomatisch) - verhoogde bloeddruk door de aanwezigheid van een oorzakelijke ziekte (nier, geassocieerd met het gebruik van orale anticonceptiva; primair hyperaldosteronisme, Itsenko-Cushing-syndroom; feochromocytoom, enz.).

Door fasen (WHO, 1993).
Stadium 1. Het ontbreken van objectieve tekenen van schade aan doelorganen.
Stadium 2. De aanwezigheid van ten minste een van de tekenen van schade aan doelorganen: LVH; microalbuminurie, proteïnurie en / of creatininemie (105,6-176 μmol / l); echografie of radiologische tekenen van een atherosclerotische plaque in de aorta, kransslagaders; gegeneraliseerde of focale vernauwing van de retinale slagaders.
Stadium 3. De aanwezigheid van klinische manifestaties van schade aan doelorganen:
- hersenen: ischemisch, hemorragische beroerte, voorbijgaande ischemische aanval, hypertensieve encefalopathie;
- hart: angina pectoris, myocardinfarct, congestief hartfalen;
- nier: creatininemie> 176 μmol / l, nierfalen
- perifere vaten: gestratificeerd aorta-aneurysma, klinisch uitgesproken schade aan de perifere arteriën (claudicatio intermittens);
- netvlies: bloedingen of exsudaten, zwelling van de oogzenuwpapilla.
Het tempo van hypertensie kan langzaam progressief, snel progressief en kwaadaardig zijn.

Maligne hypertensie wordt gekenmerkt door een duidelijke stijging van de bloeddruk (boven 180/110 mm Hg) tegen de achtergrond van een snelle negatieve dynamiek van de klinische toestand en de aanwezigheid van een van de volgende symptomen: zwelling van de oogzenuw; bloedingen of exsudaten in de fundus; schending van het centrale zenuwstelsel, verminderde intelligentie; snel progressieve verslechtering van de nierfunctie. Het kan een gevolg zijn van essentiële of secundaire (vaker) hypertensie..

Volgens de WHO / SIDS-classificatie (1999) en DAG 1 is er een risico van 4 graden op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties in de komende 10 jaar: laag - minder dan 15%; gemiddeld - 15-20%; hoog - meer dan 20%; zeer hoog - meer dan 30%.

RisicograadDiagnostisch criterium
Laag risico (risico 1)AH van graad 1 zijn er geen risicofactoren, schade aan doelorganen, cardiovasculaire en aanverwante ziekten
Gemiddeld risico (risico 2)AH van graad 2-3 er zijn geen risicofactoren, schade aan doelorganen, cardiovasculaire en aanverwante ziekten AH van graad 1-3 is er een of meer risicofactoren, er is geen schade aan doelorganen, cardiovasculaire en aanverwante ziekten
Hoog risico (risico 3)AH van graad 1-3 er zijn laesies van doelorganen ± diabetes mellitus ± andere risicofactoren, er zijn geen geassocieerde ziekten
Zeer hoog risico (risico 4)AH van graad 1-3, diabetes mellitus met nefropathie ± andere risicofactoren, er zijn geassocieerde ziekten en / of aandoeningen

Complicaties van hypertensie en secundaire veranderingen in de doelorganen: linkerventrikelhypertrofie, coronaire hartziekte (angina pectoris, myocardinfarct), hartfalen, ischemische en hemorragische beroertes, proteïnurie als gevolg van schade aan het glomerulaire apparaat van de nieren, nierfalen, discirculatoire encefalopathie (leidend tot dementie) chronische insufficiëntie van de bloedtoevoer naar de hersenen), retinopathie, aorta-aneurysma en ce-ruptuur, vernietiging van atherosclerose van de onderste ledematen, extracraniële stenose van de halsslagaders.
Een van de complicaties van arteriële hypertensie, die belangrijk is bij het beoordelen van de beperkingen van vitale activiteit van patiënten, is hypertensieve crisis (HA) - een acute significante stijging van de bloeddruk, vergezeld van cerebrale (encefalopathie), cardiale (linkerventrikelfalen, angina pectoris, aritmie), nier- (proteïnurie, hematurie, azotemie) syndromen.
Type I GC (bijnier, hyperkinetische, neuro-vegetatieve vorm): gekenmerkt door het plotseling optreden van hoofdpijn, duizeligheid, opwinding, "mesh" of "mist" voor de ogen, zweten, afkoeling van de ledematen, droge mond, hartkloppingen, snel plassen. Hartgeluiden zijn luid, nadruk II-toon op de aorta. Er wordt een overheersende stijging van de systolische bloeddruk met een grote pulsamplitude opgemerkt. HA duur van enkele minuten tot 2-3 uur Complicaties ontwikkelen zich zelden.
HA type II (noradrenaline, hypokinetische, oedemateuze vorm): ontwikkelt zich geleidelijk, gaat lang door (van 3-4 uur tot 4-5 dagen). Zowel de systolische als de diastolische bloeddruk stijgt. Symptomen als gevolg van encefalopathie overheersen: hoofdpijn, zwaar hoofd, slaperigheid, lethargie, duizeligheid, oorsuizen, misselijkheid, braken, desoriëntatie. Er kan sprake zijn van kortademigheid, astma-aanvallen, compressiepijn in het hart. Gezwollen gezicht, gezwollen aderen. Voorbijgaande paresthesie, hemiparese worden gedetecteerd. Diurese wordt verminderd.
MEVROUW. Kushakovsky kent een convulsieve vorm van HA (hypertensieve encefalopathie) toe: het treedt op met ernstige barstende hoofdpijn, braken die geen verlichting brengt, met verlies van bewustzijn, gezichtsstoornissen, tonische en clonische convulsies.
"Ricochet GC": nadat het diureticum is ingenomen, treedt massale diurese op, een afname van het volume van het circulerende plasma, een scherpe daling van de bloeddruk, wat leidt tot de activering van het renine-angiotensine-I-aldostron en het sympathische zenuwstelsel. Als gevolg hiervan stijgt de bloeddruk na 10-12 uur weer aanzienlijk en worden natrium en water vertraagd. Ricochet-crises zijn vaak zwaarder dan primaire.

GK zijn verdeeld:
Op frequentie:
a) zeldzaam - 1-2 keer per jaar;
b) gemiddelde frequentie - 3-5 keer per jaar;
c) frequent - meer dan 5 keer per jaar.
Op ernst:
a) longen - duren 1-2 uur, stoppen snel;
b) matige ernst - duurt 3-4 uur, hersensymptomen of manifestaties van linkerventrikelfalen zijn kenmerkend;
c) ernstig - kan een dag of langer duren, wordt gekenmerkt door ernstige stoornissen van de functies van de hersenen, het hart en het gezichtsvermogen.

Indicaties voor het uitsluiten van symptomatische hypertensie: het optreden van hypertensie op de leeftijd van 40 jaar; de aanwezigheid van een nieuw gedetecteerde consistent hoge hypertensie, ongeacht de leeftijd; een indicatie van een voorgeschiedenis van nierziekte, nefropathie van zwangere vrouwen; aangeboren nierziekte bij familieleden.

Benodigde hoeveelheid onderzoek:
a) ongeacht de aard van hypertensie: algemene urineanalyse, Nechiporenko-test, Zimnitsky-test; urinecultuur op de flora met de bepaling van de titer van bacteriurie; ECG; fundusonderzoek; echocardiografie; identificatie van bijkomende ziekten (cardiovasculaire, diabetes, enz.). In aanwezigheid van indicaties: dagelijkse controle van bloeddruk, cholesterol, bloedtriglyceriden, etc..
b) om symptomatische hypertensie uit te sluiten: een biochemische bloedtest (creatinine, totaal eiwit, elektrolyten, suiker); echografie en radio-isotooponderzoek van de nieren, uitscheidingsurografie; een test met hypothiazide of veroshpiron (met vermoedelijk Conn-syndroom); het gehalte aan catecholamines, aldosteron, cortisol, ACTH in het bloed; 17-ACS in de urine; abdominale aortografie (met vermoedelijke stenose van de nierslagader); computertomografie van het Turkse zadel (als een hypofysetumor wordt vermoed).

Voorspelling. Uiterst ongunstige prognose voor maligne vorm van hypertensie; slechte prognose voor frequente hypertensie type II, stabiele hoge bloeddruk en refractaire behandeling. De prognose is gunstig bij een stabiel ziekteverloop, de afwezigheid van crises, met een laag risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties.

Behandelingsprincipes.
Overeenkomstig de moderne vereisten voor antihypertensieve therapie is een individuele selectie van geneesmiddelen vereist, rekening houdend met risicofactoren.
Er worden aanbevelingen voor veranderingen in levensstijl bepaald (vermindering van overgewicht, beperking van zoutinname, enz.); bloeddrukverlagende middelen worden voorgeschreven aan patiënten met hart-, nierfalen of diabetes mellitus met een bloeddruk van 130-139 / 85-89 mm RT. Kunst. Het gebruik van eerstelijnsgeneesmiddelen verdient de voorkeur: ACE-remmers (captopril, ednite, renitec, prestarium), P-blokkers (obzidan, atenolol, metoprolol), calciumantagonisten (nifedipine, amlodipine, diltiazem), alfablokkers (prazosin, doxase) diuretica (hypothiazide), ATI-receptorblokkers (losartan, eprosartan, valsartan). Afhankelijk van de bijkomende ziekten of syndromen, kan de combinatie van geneesmiddelen verschillen: voor hartfalen - diureticum + ACE-remmer of ACE-remmer + amlodipine; bij diabetes mellitus: ACE-remmer + calciumantagonist of ACE-remmer + diureticum (indapamide) of alfablokker + bètablokker, enz..

CUT-criteria:
onderzoek om de diagnose te verduidelijken - tot 5 dagen;
consistent hoge bloeddruk en de noodzaak van therapiekeuze - tot 10 dagen.
Hypertensieve crisis (ongecompliceerd): stadium 1 ziekte - tot 7 dagen.
- stadium van de ziekte - type 1-crisis - 7-10 dagen., type II-crisis - 18-24 dagen;
- stadium van de ziekte - type II-crisis - tot 30 dagen. en meer.

Gecontra-indiceerde typen en arbeidsomstandigheden: werk met aanzienlijke fysieke en neuropsychische stress; in warme winkels met aanzienlijk industrieel geluid en trillingen; in contact met vasculaire en anoxemische vergiften; in nachtdiensten. In stadium II van hypertensie: met overwegend schade aan de bloedvaten - matige fysieke arbeid; met overwegend schade aan de bloedvaten van de hersenen - mentaal werk met matige neuropsychische stress.

Indicaties voor verwijzing naar het ITU-bureau:
snel progressieve (maligne) variant van hypertensie; acute complicaties van hypertensie (beroerte, myocardinfarct, enz.); aanhoudende decompensatie van de werking van doelorganen (CHF vanaf 2A st. en hoger, CRF vanaf 2A st. en hoger, enz.).

Noodzakelijk minimumonderzoek bij verzending naar het ITU-bureau:
klinische bloedtest; biochemische bloedtest (suiker, creatinine, cholesterol); algemene urine-analyse; Zimnitsky-test, Nechiporenko-test; ECG; optometrist consult; Echocardiografie; aanvullende studies volgens indicaties.

Handicapcriteria.

Bij het beoordelen van de levensduur van patiënten met hypertensie moet rekening worden gehouden met de variant van hypertensie, het stadium, de aanwezigheid en ernst van schade aan doelorganen, de ernst en omkeerbaarheid van complicaties, de frequentie en ernst van hypertensieve crises, de effectiviteit van de behandeling en bijkomende ziekten.

Handicap groep III wordt vastgesteld in gevallen van hypertensie stadium III, hypertensie van de 1e, 2e, 3e graad, gekenmerkt door een tweede (matige) ernst van hardnekkige disfuncties van de cardiovasculaire, zenuw-, urine- en andere systemen (CHF, II eeuw, CKD, 3 el. En enzovoort.).

Handicap groep II is vastgesteld voor stadium III hypertensie, hypertensie van 1, 2, 3 graden, gekenmerkt door een III (uitgedrukt) ernst van aanhoudende disfuncties van de cardiovasculaire, nerveuze, urinaire en andere systemen (CHF ІІ B Art., CKD 4 el. enzovoort.).

Handicap groep I is vastgesteld voor stadium III hypertensie, hypertensie van 1, 2, 3 graden, gekenmerkt door refractie voor behandeling, ІV (significant uitgedrukt) mate van hardnekkige disfuncties van de cardiovasculaire, zenuw-, urine- en andere systemen (CHF III eetl., CKD 5 el. Enz.).

Preventie en revalidatie: bestrijding van risicofactoren voor hypertensie (gezonde levensstijl, opgeven van slechte gewoonten); adequate behandeling en follow-up; preventie van het risico op cardiovasculaire complicaties; rationele werkgelegenheid, vooral voor jongeren (professionele selectie, beroepskeuzebegeleiding, verwijzing naar opleiding en omscholing); samenstelling van IPR en toezicht op de uitvoering ervan.

Een patiënt kan alleen een officieel oordeel krijgen over de aanwezigheid (of afwezigheid) van een basis voor het vaststellen van een handicap door de resultaten van zijn onderzoek in het ITU-bureau van de relevante regio.
De procedure voor het verwerken van documenten voor ITU (inclusief het algoritme van acties in geval van weigering van behandelende artsen om een ​​patiënt naar ITU te sturen) wordt voldoende gedetailleerd beschreven in dit gedeelte van het forum:
Handicap eenvoudig maken

Hypertensie van 1, 2, 3 en 4 graden

Een man leeft terwijl zijn hart klopt. Cardiale 'pomp' zorgt voor de bloedcirculatie in de bloedvaten. In dit opzicht bestaat er zoiets als bloeddruk. In verkorte vorm - HEL. Elke afwijking van de normale bloeddruk is dodelijk..

De risico's van het ontwikkelen van hypertensie

Het risico op het ontwikkelen van hypertensie of arteriële hypertensie - hoge bloeddruk - bestaat uit een aantal factoren. Dienovereenkomstig, hoe meer van hen, hoe groter de kans dat een persoon hypertensief wordt.

Risicofactoren voor de ontwikkeling van hypertensie:

erfelijke aanleg. Het risico om ziek te worden is hoger bij mensen met hypertensie bij eerstegraads familieleden: vader, moeder, grootouders, broers en zussen. Hoe meer naaste familieleden last hebben van hoge bloeddruk, hoe groter het risico;

ouder dan 35 jaar;

stress (stresshypertensie) en mentale stress. Stresshormoon - adrenaline - versnelt de hartslag. Het vernauwt onmiddellijk de bloedvaten;

het nemen van bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld orale anticonceptiva en verschillende voedingssupplementen - voedingssupplementen (iatrogene hypertensie);

slechte gewoonten: roken of alcoholmisbruik. De componenten van tabak veroorzaken spasmen van bloedvaten - onvrijwillige samentrekkingen van hun muren. Dit vernauwt het lumen van de bloedbaan;

atherosclerose - blokkering van bloedvaten door plaques. Het totale cholesterol mag niet hoger zijn dan 6,5 mmol / l bloed;

nierfalen (nefrogene hypertensie);

endocrinopathie van de bijnier, schildklier of hypofyse;

overtollig zout in voedsel. Zout veroorzaakt spasmen van de bloedvaten en houdt vocht vast in het lichaam;

onbeweeglijkheid. Hypodynamie gaat gepaard met een vertraagd metabolisme - metabolisme - en verzwakt geleidelijk het lichaam als geheel;

overgewicht. Elke extra kilogram verhoogt de bloeddruk met 2 millimeter kwik - mm Hg;

een scherpe verandering in het weer;

chronisch slaapgebrek en andere "provocateurs".

De meeste risicofactoren voor hypertensie zijn nauw verwant. Dus bij zware rokers verschijnen in de meeste gevallen atherosclerotische plaques en fysiek passieve en ondervoede mensen komen snel aan. Dergelijke combinaties van factoren verhogen het risico op pathologische afwijkingen in het hart aanzienlijk.

Afhankelijk van de combinatie en mate van manifestatie van de bovenstaande factoren, evenals de waarschijnlijkheid van cardiovasculaire complicaties in het komende decennium, zijn er 4 soorten risico op het ontwikkelen van hypertensie:

laag (risico minder dan 15%);

gemiddeld (van 15 tot 20%);

hoog (meer dan 20%);

zeer hoog (meer dan 30%).

Risicofactoren voor het optreden van arteriële hypertensie zijn ook onderverdeeld in 2 varianten om ze te elimineren: corrigeerbaar (corrigeerbaar) en niet. Een persoon kan bijvoorbeeld heel goed stoppen met roken, maar hij kan zijn stamboom niet veranderen. De hoeveelheid risico wordt samengevat uit een aantal indicatoren. Een patiënt met graad 1 hypertensie die alcohol begint te misbruiken, zal de kans op complicaties aanzienlijk verhogen.

Hypertensie is goed te behandelen. Veel hangt af van de tijdige diagnose van de ziekte, het doorzettingsvermogen van de patiënt, zijn bereidheid om zijn levensstijl radicaal te veranderen.

Hypertensie van 1 graad

Arteriële hypertensie kan primair zijn, d.w.z. om zich onafhankelijk en secundair te ontwikkelen - om een ​​complicatie te zijn van een andere aandoening. In het laatste geval wordt de behandeling volledig uitgevoerd, omdat het niet alleen nodig is om de druk te normaliseren, maar ook om de bijkomende oorzaak van de ziekte te genezen.

Normaal wordt beschouwd als een indicator voor bloeddruk van 120 tot 80 mm Hg. Deze "ideale" waarde, zoals ze zeggen, voor astronauten. 120 - dit is de zogenaamde bovenste indicator van bloeddruk of systolische druk (met maximale contractie van de wanden van de hartspier). En 80 is de onderste indicator of de zogenaamde diastolische druk (met hun maximale ontspanning). Dienovereenkomstig wordt hypertensie onderverdeeld in systolisch, diastolisch en gemengd (systolodiastolisch), afhankelijk van het feit of de bovenste of onderste indicatoren de drempelwaarde overschrijden.

Met een vernauwing van het lumen van de bloedstroom, besteedt het hart meer moeite om bloed in de bloedvaten te duwen, het slijt sneller en begint met tussenpozen te werken. Een verhoging van de hartslag - hartslag - heeft een negatieve invloed op het werk van het hele organisme. Lucht en voedingsstoffen in het bloed hebben geen tijd om de cellen binnen te dringen.

Zoals bij elke ziekte neemt de hypertensie toe als deze niet wordt behandeld. Prehypertensieve toestand - prehypertensie gaat vooraf aan het verschijnen van de eerste hypertensieve symptomen.

De ernst ervan hangt af van het ontwikkelingsstadium van de ziekte:

"Zacht" of licht;

matig of borderline;

zeer ernstig of geïsoleerd systolisch.

Anders wordt arteriële hypertensie graad 1 een milde vorm van deze ziekte genoemd. De bovenste bloeddruk varieert van 140 tot 159 en de onderste is 90 - 99 mm Hg. Verstoringen in het werk van het hart treden krampachtig op. Aanvallen gaan in de regel zonder gevolgen door. Dit is een preklinische vorm van hypertensie. Periodes van exacerbaties worden afgewisseld met het volledig verdwijnen van de symptomen van de ziekte. Tijdens remissie is de druk van de patiënt normaal.

Diagnose van hypertensie is eenvoudig - het is een meting van de bloeddruk met behulp van een tonometer. Voor een nauwkeurige diagnose wordt de procedure driemaal per dag uitgevoerd in een rustige omgeving en in een ontspannen toestand..

Zelfs mensen met een laag risico op het ontwikkelen van hypertensie moeten hun bloeddruk regelmatig controleren. Een potentieel gevaarlijke factor is voldoende om het werk van je hart nauwlettend te volgen. Degenen die in hoge mate vatbaar zijn voor hartaandoeningen, is het raadzaam om thuis een cardiovisor te kopen - een apparaat voor het opnemen van ECG - elektrocardiogrammen. Elke ziekte is in een vroeg stadium gemakkelijker te behandelen..

Symptomen van hypertensie 1 graad

Symptomen van hypertensie van de 1e graad zijn onder meer:

hoofdpijn vordert met inspanning;

pijnlijke of stikkende pijn aan de linkerkant van de borst, die zich uitstrekt tot het schouderblad en de arm;

zwarte stippen voor de ogen.

We mogen niet vergeten dat bij een milde vorm van hypertensie al deze symptomen af ​​en toe voorkomen. Als de pols na intensieve lichamelijke inspanning versnelt of als het moeilijk is om in slaap te vallen door luidruchtige buren, raak dan niet in paniek en beschouw uzelf als hypertensief.

Tijdens perioden van verbetering voelt de patiënt zich geweldig. Milde hypertensie heeft alle symptomen die kenmerkend zijn voor hartfalen. Ernstiger graden van de ziekte verschillen alleen in de mate waarin de symptomen zich voordoen en het optreden van complicaties.

Complicaties van hypertensie graad 1

Complicaties zijn onder meer:

niersclerose - nefrosclerose;

hypertrofie van de hartspier (linker hartkamer).

De meeste mensen denken dat milde hypertensie zonder gevolgen kan worden genezen. Maar het risico op complicaties bij graad 1 is gemiddeld, d.w.z. ongeveer 15%. Hoge druk in de bloedvaten als gevolg van de vernauwing van hun lumen leidt tot onvoldoende bloedtoevoer naar de weefsels. Gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen leidt tot necrose van individuele cellen en hele organen. Necrose begint met lokale, focale laesies. Indien onbehandeld, is een ischemische beroerte na verloop van tijd onvermijdelijk.

Doorbloedingsstoornissen leiden onvermijdelijk tot metabole stoornissen. Dit is schadelijk voor de ademhaling en voeding van cellen van elk type. Pathologische veranderingen zijn onvermijdelijk, bijvoorbeeld sclerose - vervanging door bindweefsel. Bij nefrosclerose zijn de nierwanden pathologisch verdicht, het orgaan “rimpelt”. In dit opzicht is de uitscheidingsfunctie verstoord en komt ureum in de bloedbaan.

Als de bloedvaten vernauwd zijn, is het hart overbelast om er bloed doorheen te duwen. Dit leidt tot een pathologische toename van de hartspier. Dergelijke hypertrofie wordt waar of werkend genoemd. Het volume en de massa van de linker hartkamer nemen toe door de verdikking van de wanden. Deze pathologie wordt ook cardiomyopathie genoemd. Het hart past zijn structuur aan de behoeften van het lichaam aan. Door extra spierweefsel kan hij meer samentrekken. Het lijkt erop dat dit gevaarlijk kan zijn? Een "gezwollen" hart kan aangrenzende bloedvaten samendrukken en ongelijke spiergroei sluit de uitgang van de linker hartkamer. Harthypertrofie leidt soms tot een plotselinge dood.

Complicaties van hypertensie graad 1 zijn uiterst zeldzaam. Om ze te vermijden, volstaat het om het risico op het ontwikkelen van hypertensie te minimaliseren, d.w.z. elimineren van haar premissen, oorzaken.

Behandeling van hypertensie van de 1e graad

Eerst zal de arts de patiënt adviseren om hun levensstijl te veranderen. De patiënt wordt aanbevolen om goed te slapen, stress te vermijden, gerichte ontspanningsoefeningen, een speciaal dieet, lichaamsbeweging, enz. Als deze maatregelen niet voldoende zijn, wordt medicamenteuze therapie gebruikt..

De volgende medicijnen worden voorgeschreven door een cardioloog:

sedativa (sedativa) en andere antihypertensiva.

Medicijnen worden strikt individueel geselecteerd, omdat veel hypertensieve patiënten hebben comorbiditeiten. De leeftijd van de patiënt en de door hem gebruikte medicijnen beïnvloeden de keuze van de medicijnen..

Als het mogelijk is om de ziekte in het beginstadium te stoppen, er volledig vanaf te komen, mag preventie in de toekomst niet worden verwaarloosd. Het principe is eenvoudig: het vermijdt alle risicofactoren voor hypertensie. Dankzij een gezonde levensstijl kunnen zelfs erfelijke pathologieën worden voorkomen..

Hypertensie 2 graden

Dit is milde hypertensie. De bovenste bloeddruk is 160 - 179 mm Hg en de onderste 100 - 109 mm Hg. In dit stadium van de ziekte zijn de periodes van verhoogde druk langer. BP keert zelden terug naar normaal.

Afhankelijk van de mate van overgang van hypertensie van het ene stadium naar het andere, worden goedaardige en kwaadaardige arteriële hypertensie onderscheiden. In het tweede geval vordert de ziekte zo snel dat ze vaak dodelijk is. Hypertensie is gevaarlijk omdat een toename van de snelheid van de bloedstroom door de bloedvaten leidt tot een verdikking van hun wanden en een gelijkmatige vernauwing van het lumen.

Symptomen van hypertensie graad 2

Typische tekenen van arteriële hypertensie verschijnen zelfs bij een milde vorm van de ziekte.

In de tweede fase komen de volgende symptomen bij hen:

gevoel van pulsatie in het hoofd;

hyperemie - overloop van bloedvaten, bijvoorbeeld roodheid van de huid;

microalbuminurie - de aanwezigheid van albumine-eiwitten in de urine;

gevoelloosheid en koude rillingen van de vingers;

funduspathologie;

hypertensieve crises - plotselinge drukstoten (soms onmiddellijk bij 59 eenheden);

het optreden of verergeren van tekenen van laesies van doelorganen.

Vermoeidheid, lethargie en zwelling treden op omdat de nieren betrokken zijn bij het pathologische proces. Een hypertensieve aanval kan gepaard gaan met braken, plassen en ontlasting, kortademigheid en tranen. Soms duurt het enkele uren. Complicaties van een hypertensieve crisis zijn een myocardinfarct en long- of hersenoedeem..

Vormen van hypertensieve crisis:

neuro-vegetatief (verhoogde hartslag, overmatige opwinding, tremor van de hand, ongemotiveerde paniek, droge mond);

oedemateus (lethargie, zwelling van de oogleden, geremd bewustzijn);

Symptomen van hypertensie graad 2 zijn moeilijker voor patiënten. Hij lijdt constant aan de pathologische manifestaties van hoge bloeddruk. De ziekte neemt in dit stadium met tegenzin af en komt vaak terug.

Complicaties van graad 2 hypertensie

De complicaties van hypertensie van de 2e graad omvatten de volgende ziekten:

aorta-aneurysma - pathologisch uitsteeksel van de wand.

Om organen te richten, d.w.z. interne organen die zijn getroffen door hypertensie zijn onder meer:

Bloedingen in verschillende organen komen voor omdat de wanden van bloedvaten steeds dikker worden, hun elasticiteit verliezen en broos worden. Een verhoogde bloedstroom vernietigt dergelijke vaten gemakkelijk. Het omgekeerde proces vindt plaats met de ontwikkeling van aneurysma's. Hier worden de wanden van de verhoogde bloedcirculatie uitgerekt en verdund. Ze zijn zo zwak dat ze gemakkelijk scheuren.

Een pathologisch smal lumen vergroot de kans op het ontwikkelen van atherosclerose - vetafzettingen op de wanden - en trombose - verstopping ervan met een trombus. Bloeding van hersencellen leidt tot zuurstofgebrek en de dood ervan. Dit fenomeen wordt encefalopathie genoemd. Ischemie is de zuurstofgebrek van het hart. Angina pectoris - aanhoudende sternale pijn.

Pathologische processen die zich hechten aan de onderliggende ziekte ontwikkelen zich in verband daarmee. Als u dus niet op tijd begint met behandelen of medische verboden overtreedt, zullen er steeds meer doelorganen zijn en wordt het bijna onmogelijk om weer gezond te worden.

Handicap hypertensie 2 graden

Hypertensieve patiënten worden geregistreerd bij de apotheek en worden periodiek onderzocht. Naast dagelijkse drukmetingen wordt regelmatig een ECG voorgeschreven. In sommige gevallen kan echografie nodig zijn - een echografisch onderzoek van het hart, urine, bloedonderzoek en andere diagnostische procedures. Hypertensieve patiënten met een matige vorm van de ziekte zijn minder efficiënt dan gezonde mensen.

Als er een aanhoudende disfunctie van het lichaam is als gevolg van hypertensie, wordt de patiënt naar het bureau gestuurd voor onderzoek om een ​​conclusie van medisch en sociaal onderzoek te verkrijgen. In zeldzame gevallen wordt hypertensie thuis, in het ziekenhuis of zelfs bij verstek onderzocht. Soms wordt een aanvullend examenprogramma opgesteld. Voor personen met een handicap ontwikkelen specialisten van het bureau voor medische en sociale expertise een individueel revalidatieprogramma dat verplicht is voor uitvoering.

Om een ​​handicapgroep op te richten, houdt een commissie van deskundigen, samen met de mate van hypertensie, rekening met de volgende factoren:

informatie uit de medische geschiedenis van hypertensieve crises;

arbeidsomstandigheden van de patiënt.

De procedure voor het oprichten van een gehandicaptengroep is noodzakelijk voor een goede baan. Of het gemakkelijk zal zijn om een ​​werkgever te vinden die bereid is het werk van een "inferieure" werknemer te verdragen, is een andere kwestie. Als de aanvrager documenten overlegt waaruit blijkt dat hij tijdens zijn dienstverband arbeidsongeschikt is, moet hij volgens de federale wetgeving de nodige arbeidsvoorwaarden krijgen.

Werkgevers zijn terughoudend om mensen met een handicap te accepteren, zoals de werktijden voor hen worden verminderd met behoud van het volledige salaris (voor groepen 1 en 2). Daarnaast worden ze gedwongen vaker met ziekteverlof te gaan dan andere werknemers en wordt hun jaarlijkse verlof verhoogd. In dit opzicht verbergt het merendeel van de gehandicapten van groep 3 hun aandoeningen om een ​​goed betaalde plaats te krijgen. Overtreding van medische voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de tijd leidt tot verergering van de ziekte.

Mensen met een handicap van groep 3 ontvangen uitkeringen in geld en mogen professionele activiteiten uitoefenen met enkele beperkingen:

sterke trillingen en geluid zijn gecontra-indiceerd;

u mag niet overwerken, in het weekend of in nachtdiensten zonder toestemming van de werknemer;

Permanente fysieke of psycho-emotionele stress is niet toegestaan;

het verbod op werken op grote hoogte, in warme winkels, in gevaarlijke machines;

vermindering van de arbeidsduur in verband met een hoge concentratie van aandacht;

zeven uur werkdag.

Een speciaal geval is maligne arteriële hypertensie van de 2e graad. De ontwikkeling is zo snel en de toestand van de patiënt is moeilijk, dat de commissie hem een ​​handicap van 2 groepen toewijst. Dit is al een niet-werkende groep. Bij een handicap van 2 en 3 graden wordt jaarlijks een medisch en sociaal onderzoek uitgevoerd. Personen met een handicap van de volgende categorieën zijn vrijgesteld van heronderzoek:

mannen ouder dan 60 jaar;

vrouwen ouder dan 55;

mensen met onomkeerbare anatomische afwijkingen.

De toewijzing van een handicapgroep wordt veroorzaakt door de behoefte aan sociale bescherming van hypertensie. Zijn vermogen om te werken is beperkt.

Behandeling van hypertensie graad 2

In dit stadium van de ziekte kunnen medicijnen niet meer worden weggelaten. Tabletten worden regelmatig ingenomen, indien mogelijk op hetzelfde tijdstip van de dag. De patiënt mag niet denken dat het voldoende is om alleen van medicijnen af ​​te komen om van de ziekte af te komen. Doet hij dit, terwijl hij zich bijvoorbeeld laat meeslepen door vet voedsel en alcohol, dan verdwijnt het positieve effect van therapie snel. De ziekte gaat naar het volgende stadium, waarin een behandeling al niet effectief is.

Hypertensie 3 graden

Waarom maken artsen zich zorgen over de afwijking van de bloeddruk van de norm, zelfs door één? Het is een feit dat met toenemende druk door verschillende eenheden het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties met hetzelfde percentage toeneemt. Als een persoon bijvoorbeeld milde hypertensie heeft en de bloeddruk afwijkt van normaal 120 bij 80 mm Hg. 39 eenheden, is het zeer waarschijnlijk dat pathologische afwijkingen van verschillende organen (39%). Wat kan er dan worden gezegd over de 3e graad van de ziekte, waarbij de afwijking minimaal 60 eenheden is?

Graad 3 hypertensie is een ernstige, chronische vorm van de ziekte. De bloeddruk stijgt boven 180/110 mm Hg, het zakt nooit tot normaal 120/80. Pathologische veranderingen zijn al onomkeerbaar.

Symptomen van hypertensie graad 3

Symptomen van hypertensie graad 3 zijn onder meer:

verminderde coördinatie van bewegingen;

aanhoudende visuele beperking;

parese en verlamming in strijd met de hersencirculatie;

langdurige hypertensieve crises met verminderde spraak, wazig bewustzijn en scherpe pijn in het hartgebied;

een aanzienlijke beperking van het vermogen om zelfstandig te bewegen, communiceren en jezelf te dienen.

In ernstige gevallen kunnen hypertensieve patiënten niet meer zonder hulp van buitenaf, ze hebben constante aandacht en zorg nodig. De bovenstaande tekenen van hypertensie tonen aan dat het welzijn van de patiënt geleidelijk verslechtert, de ziekte nieuwe orgaansystemen omvat, complicaties worden steeds meer.

Complicaties van graad 3 hypertensie

De complicaties van hypertensie van de 3e graad omvatten de volgende ziekten:

myocardinfarct - de middelste spierlaag van het hart;

cardiale astma - astma-aanvallen;

schade aan de perifere slagaders;

hypertensieve retinopathie beïnvloedt het netvlies;

scotoma ("duisternis") - een defect, een blinde vlek in het gezichtsveld;

Complicaties van graad 3 hypertensie worden ook wel geassocieerde klinische aandoeningen genoemd. In het geval van een cerebrovasculair accident ontwikkelt zich een beroerte, vergezeld van verlies van gevoel door ledematen en flauwvallen. Hartfalen is al een heel complex van hartpathologieën. Nieren falen geleidelijk. Als hypertensie een secundaire ziekte is en is ontstaan ​​tegen de achtergrond van diabetes mellitus, is nefropathie onvermijdelijk.

Hoe sterker de ziekte wordt gelanceerd, hoe slechter en slechter de gevolgen ervan. De bloedsomloop is zo belangrijk voor het leven van het lichaam dat de kleinste afwijking in zijn werk een krachtig destructief effect geeft.

3 graden hypertensie handicap

Bij ernstige vorm van de ziekte wordt 1 groep met een handicap opgericht. In dit stadium zijn patiënten praktisch gehandicapt. Soms worden ze erkend als gedeeltelijk lichamelijk en blijven ze werken, maar alleen thuis of in speciale omstandigheden..

Maar zelfs bij de ernstigste handicap moet de patiënt revalidatieprocedures ondergaan. In deze situatie is het noodzakelijk om de dood te voorkomen.

Behandeling van hypertensie graad 3

Met de verergering van het verloop van de ziekte worden steeds meer krachtige medicijnen voorgeschreven of blijft hun lijst hetzelfde, maar de dosering neemt toe. In dit stadium van hypertensie is het effect van medicamenteuze behandeling minimaal. Chronische hypertensiva zijn gedoemd om levenslang pillen te drinken.

Wanneer de ziekte ernstig wordt, kan een operatie nodig zijn. De operatie is geïndiceerd voor sommige pathologieën van bloedvaten en het hart. De techniek van stamceltherapie voor hypertensie graad 3 wordt als innovatief beschouwd..

Hypertensie 4 graden

Sommige experts onderscheiden en 4 fasen van de ziekte, zeer ernstig. In de meeste gevallen is de dodelijke afloop nabij. Het lijden van de patiënt wordt geprobeerd zoveel mogelijk te verlichten, en met elk hypertensieve crisis eerste hulp verlenen. De patiënt wordt neergelegd en tilt zijn hoofd op. Hij krijgt dringend medicijnen die de bloeddruk drastisch verlagen..

Indien onbehandeld, verschijnen er nieuwe complicaties. Sommigen van hen provoceren anderen en de ziekte overwint steeds meer een persoon. Om dit destructieve proces op tijd te stoppen, hoeft u alleen maar de dynamiek van veranderingen in uw bloeddruk te bewaken, zelfs met een conventionele bloeddrukmeter.

Opleiding: Medisch Instituut van Moskou I. M. Sechenov, specialiteit - "Medische zaken" in 1991, in 1993 "Beroepsziekten", in 1996 "Therapie".

Het Is Belangrijk Om Bewust Te Zijn Van Vasculitis